Vyhledávám zpětnou vazbu, abych posoudil efektivitu komunikace v projektu.
(12)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Chápu roli sponzora projektu a jeho význam pro úspěšnou realizaci projektu.
(25)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Měním (dle nutnosti) organizační strukturu projektu v průběhu projektového cyklu.
(24)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Mám plán, jak rizikům předcházet a jak je omezovat. Umím řídit náklady na rizika a promítám je do rozpočtu projektu.
(2)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vytvářím komunikační plán projektu.
(11)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vytvářím cash-flow projektu.
(4)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vím, kdy je třeba do řešení zapojit další zainteresované strany (např. management), protože spor nelze jinak vyřešit.
(15)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Posuzuji pravděpodobnost, s jakou bude dosaženo časových, nákladových a kvalitativních cílů projektu.
(3)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Efektivně komunikuji se zainteresovanými stranami během celého projektu a využívám analýzu zainteresovaných stran (stakeholderů).
(10)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Umím se dohodnout se zainteresovanými stranami na kvalitativních kritériích projektu.
(7)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Identifikuji a posuzuji rizika projektu, umím používat registr rizik.
(1)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Nastavuji a řídím účetnictví projektu, zajišťuji finanční audit projektu.
(21)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vytvářím plán řízení lidských zdrojů projektu.
(17)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Identifikuji možné konflikty a soustředím se na řešení jejich příčin.
(14)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Dokážu integrovat výstupy projektu do stálé organizace společnosti.
(23)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Umím modelovat trendy vývoje nákladů v čase a aktualizuji podle nich odhad skutečných nákladů projektu.
(6)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Jsem advokátem projektu v rámci organizace.
(26)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Zajišťuji, aby byl projekt obhajitelný z ekonomických hledisek a řídím business přínosy.
(27)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Znám a používám standardizované metody řízení kvality včetně neustálého zlepšování.
(9)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Nastavuji proces pro schvalování nákladů projektu.
(20)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Naslouchám a respektuji názory druhých.
(13)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vyjednávám s liniovými manažery o poskytnutí lidských zdrojů na projekt.
(18)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Rozumím procedurám a procesům, které se v mé organizaci týkají řízení lidských zdrojů a mohou se vztahovat na můj projekt.
(16)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vytvářím plán kvality projektu a metriky, kterými se kvalita projektu měří.
(8)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Analyzuji data pro porovnání odhadovaných a skutečných nákladů.
(5)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Vyjednávám se zainteresovanými stranami o financování projektu.
(19)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Dokážu identifikovat organizační jednotky (oddělení) společnosti, které by mohly poskytnout zdroje pro můj projekt.
(22)

Ohodnoťte, nakolik máte reálné zkušenosti s řešením uvedeného tvrzení na stupnici 1 (nejméně) až 5 (nejvíce).

Otočte
⤿