Nyní se vám zobrazí různá tvrzení. Ohodnoťte, nakolik jsou pro vás pravdivá, tedy máte reálné zkušenosti s jejich řešením.

Otočte
⤿